Novu međunarodnu Konvenciju o pravima domicilnih radnika moraju poštovati vlade, kaže Odbor Globalnih sindikata

Brisel, 16.6.2011. godine (ITUC OnLine): Međunarodna Konfederacija sindikata je pozdravila danas hitorijsko usvajanje Konvencije o domicilnim radnicima I Preporuke Međunarodne organizacije rada, ali poziva MOR da sve vlade širom svijeta upoznaju o potrebi zaštite miliona ljudi u sferi domaćeg rada.

Sa milionima radnika migranata koji rade na domicilnim tržištima širom svijeta, MKS kaže da bez pravilniog nadzora, ovi radnici mi mogli nastaviti da trpe nasilne i opresivne uslove rada, agencije za angažovanje radne snage, naknade ispod zagarantiranih minimuma, neplaćanje plaća, isključivanje iz sistema socijalne zaštite, duge radne sate, te najgore oblike dječjeg rada na domicilnom tržištu.

„Usvajanje Konvencije je velika pobjeda i pozivamo sve vlade da je ratifikuju i implementiraju, a MOR da osigura sigurne smjernice ovim zemljama da unaprijede svoje zakone kako bi zaštitili prava domaćih radnika u svojim ekonomijama“ rekla je gđa. Sharan Burrow, Generalni sekretar MKS.

MKS je upozorio na velike pritiske i nasilje protiv domicilnih radniak migranata u Golfu. Ove radnice uglavnom dolaze iz Indije, Bangladeša, Šri Lanke, Filipina, Indonezije i Etiopije.

„Međunarodni sindikalni pokret će nastaviti da govori o uslovima rada domicilnih radnika migranata u zemljama Golfa, naročito u Saudijskoj Arabiji, UAE, Kataru i Bahreinu”, kaže gđa. Burrow.

„Neprihvatljivo je da u zemljama sa jakim ekonomijama i velikim ličnim bogatstvom imamo potčinjenu klasu domaćih robova, čiji pasoši se oduzimaju čim stignu i koji se nemaju kome obratiti ukoliko je odnos poslodavca nasilan i prijeteći”, kaže gđa Burrow.

Gđa. Burrow poziva MOR da izradi akcioni plan za nadzor provedbe Konvencije u Golfu.

Neke procjene kažu da je gotovo 2,1 milion domicilnih radnika migranata, da su 83% žene, a vjeruje se da domicilni rad predstavlja ne manje od 7,5% ženske radne snage širom svijeta.

„Konačno, domicilni radnici su priznati kao ’radnici’. Njihovi dugogodišnji zahtjevi za jednakim tretmanom sa drugim radnicima su sada utemeljeni u Konvenciji i Preporukama. Nije prekasno. IUF, globalni sindikati radnika u prehrambenoj indutriji, hotelijerstvu i sličnim industrijama, zajendo sa Međunarodnom mrežom domocilnih radnika pozdravlja duh u kom su vođeni pregovori. Mi sada pozivamo sve vlade da u zakone i prakse ugrade ono što sadrži Konvencija. Ovo bi promijenilo na bolje živote miliona domicilnih radnika i njihovih porodica”, kaže Generalni sekretar IUF, Ron Oswald.

Pozdravljajući usvajanje Konvencije i Preporuka, Peter Waldorff, Generalni sekretar međunarodnih javnih usluga kaže „Milioni radnika, uglavnom žena svakodnevno pružaju usluge ugoreženim kategorijama ljudi u njihovim domovima – usluge koje bi treba la država osigurati. Ove radnice su često dio nevidljive radne snage sa mali ili nimalo pravne zaštite. Ova Konvencija bi trebala pomoći da se popravi ova teška situacija i mi pozivamo vlade da je ratifikuju i implementiraju bez ikakvog odlaganja”.

Konvencija o domicilnim radnicima koja je prošla danas u Međunarodnoj organiziciji rada, nakon mnogo godina borbe sindikata, ženskih organizacija i organizacija migranata širom svijeta sindikalne borbe je osnov od kog se ide dalje: to je ključni instrument koji osigurava radnicima neformalnoj industriji i nestabilnim radnim mjestima da dobiju efikasan pristup dostojanstvenom radu.

O Konvenciji:
Konvencija pruža milionim domicilnih radnika širom svijeta ista prava kao i drugim radnicima. Do sada je većina domicilnih radnika pripadala onome što nazivamo neformalna ekonomija. Nakon ratifikacije, ova Konvencija ima potencijal da izvuče milione radnime iz sive ekonomije i formalizira njihov radno-pravni status. Konvencija prvenstveno priznaje pravo domicilnim radnicima da organiziraju sindikate, koji su još uvijek zabranjeni u većini zemalja. Ova promjena bi im trebala omogućiti da pregovaraju i unaprijede svoje uslove rada.

Za više informacija o Konvenciji, vidi razgovor sa Marieke Koning (ITUC-Jednakost) na http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-marieke.html

Vidi vezane MKS publikacije:
- MKS akcioni plan o domicilnim radnicima:
http://www.ituc-csi.org/ituc-action-guide-decent-work.html
- Živjeti u ekonomskoj nesigurnosti: Žene na nestabilnim oblicima rada:
http://www.ituc-csi.org/living-with-economic-insecurity.html

za dalje inforamcije, molimo Vas da kontaktirate Mathieu Debroux na +32 476 621 018 ili +32 2 224 0204 ili pošaljite e-mail mathieu.debroux at ituc-csi.org ili press at ituc-csi.org

MKS predstavlja 175 miliona radnika u 151 zemlji i teritoriji i ima 305 nacionalnih članica.
Internet stranica: http://www.ituc-csi.org i http://www.youtube.com/ITUCCSI