ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council
DFL

PERV Ljetna škola pod nazivom “Izgradnja snage radnika na radnom mjestu, zajednica i procesi politika”

26 September 2013: 5. PERV Ljetna škola pod nazivom “Izgradnja snage radnika na radnom mjestu, zajednica i procesi politika” održana je u Briselu, 18-19. septembra 2013. godine. Ovaj forum tadicionalno okuplja sindikalne lidere i zvaničnike iz cijele Evrope, koji razgovaraju o izazovima evropskog sindikalnog pokreta i daju svoje ideje o pripremi sindikalnih akcija.

Tokom prve sesije “Radni odnosi u izmijenjenom svijetu. Kakvi su pogledi sindikata?” uvodničar Pr. Richard Freeman sa Univerziteta na Harvardu naglasio je kako se opet mijenja okruženje u kom se nalaze sindikati danas – ekonomske nesigurnosti i nejednakosti, te razvoj novih radnih odnosa, te postavio pitanje da li su sindikati vidljiva snaga u postojećem svijetu ili zaostaju, te da li kolektivni pregovori mogu donijeti ili novi pristupi ljudskog aktivizma – uključujući društvene medije – mogu dovesti do promjena povezivanjem ljudi oko pravog cilja.
Ekonomsku situaciju u Evropskoj uniji je predstavio Martine Myatt iz ETUI-a, dok je Anton Leppik iz MKS-PERV govorio o EU partnerstvu sa zemljama Istočne Evrope i sindikalnoj ocjeni vezanih aktivnosti i perspektiva.
Druga sesija “Promjene u prirodi rada, tržištu rada i interesima” usmjerila se na trendove na tržištu rada i rastu netipičnog zapošljavanja u Evropi. Dok su se Agnieszka Piasna iz ETUI-a i Olga Kulaeva iz MOR-a usmjerile na Evropsku uniju i nove nezavisne države, svaka po jednu temu, Grigor Gradev je govorio o izazovima sive ekonomije u društvima, nakon što su političke elite uspostavile “nova pravila igre”, ugrađene u mreže korupcije i nepotizma. Predsjedavajući Radničke grupe Luc Cortebeek je upoznao učesnike sa radom MOR Evropskog regionalnog sastanka i situaciji u kojoj poslodavci preispituju cjelokupno tkivo MOR-a, kao takvog i njegove mehanizme kontrole.
Uvodničar treće sesije “Izgradnja snage na radnom mjestu – organiziranje sindikata” Jeremy Waddington govorio je o rezultatima istraživanja o motivaciji sindikata i odnosima između predstavnika radnika i sindikata na nivou preduzeća. Chavdar Hristov iz bugarskog sindikata KNSB je govorio o kampanji za organiziranje radnika uz pomoć EU direktive o informiranju i konsultacijama. Natalya Levitskaya, podpredsjednica ukrajinskog sindikata KVPU i PERV Komiteta žena govorila je o projektu Odluke za život kojim se organiziraju iskustva iz Ukrajine i regiona, a Igor Kovalchuk je predstavio uspjehe KTR sindikata u organiziranju zelenih preduzeća u Rusiji. Kacper Stakhowski iz poljskog sindikata Solidarnosc detaljno je objasnio organizacioni pristup njegove organizacije, organizaciona iskustva sa Kauphland-om i Liedle-om.
Tokom posljednje sesije “Sindikati, zajednica i izgradnja političke snage” Sharan Burrow, generalni sekretar MKS je govorila da Generalno vijeće MKS-a očekuje debate na narednom Svjetskom kongresu i ambicijama za izgradnju snage radnika. Takođe je pozvala sve da se pridruže i promoviraju MKS Katar kampanju koja je pozvala FIFA-u da ponovi glasanje na temu zemlje koja će biti domaćin Svjetskog kupa 2022. godine. Službenik za vezu MKS-a Gemma Swart je predstavila globalnu sliku i organizacione inicijative MKS-a, dok je Plamen Dimitrov iz KNSB predstavio zapažene građanske proteste u Bugarskoj, što je pokret koji se izgradio u svega nekoliko sati kako bi oborio dvije vlade tokom 2013. godine. Uigar Ozesmi iz www.change.org predstavio je platforme za mobilizaciju u elektronskim medijima.
Ljetnu školu su finansijski podržali ILO-ACTRAV i Sekretarijat LO-TCO.

Powerpoint - 4.4 Mb
Gemma Swart
Powerpoint - 66.6 kb
Martin Myant
PDF - 2 Mb
Kacper Stahowski
PDF - 1.1 Mb
Richard Freeman ETUI conference
PowerPoint - 164.5 kb
Tchavdar Christov
PowerPoint - 4.9 Mb
Natalya Levitskaya
PDF - 1.4 Mb
Richard Freeman for PERC
Powerpoint - 79.2 kb
Jeremy Waddington

this article has been tagged

Summer School , Europe , Capacity building , Organising and recruiting , European Neighbourhood Policies , Trade union structures , Informal economy, shadow economy , Decent Work , Sustainable economic growth policies , Tackling inequalities , Organisational development , DFL , corruption , Eastern Partnership policies , employment policies
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email