PERV informacije o COVID-19

Brzo i široko širenje virusa SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19 je situacija bez presedana. Ovdje ćete pronaći informacije o globalnim i nacionalnim akcijama sindikata, s posebnim naglaskom na NIS i JIE podregije PERV-a.
Informacije će se stalno ažurirati. Ako želite podijeliti vaše informacije s nama, posaljite ih na e-mail perc at ituc-csi.org .

MKS web-stranica: COVID-19 Pandemic: News from unions

EKS web-stranica sa informacijama iz EU zemalja
ETUC Covid-19 Watch

OECD zemlje TUAC:
Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC): Mapping out trade union and social partners’ responses

Vijesti iz NIS i JIE regije:

NIS regija:

Bjelorusija. Izjava Izvrsnog komitata Kongresa demokratskih sindikata Bjelorusije
BKDP poziva vladu Bjelorusije da fundamentalno mijenja svoju politiku potcjenjivanja prijetnje sa kojom se suočava država, te da razmotri svoje odluke o tome da karantin nije potreban, te da poduzme sveobuhvatne mjere i akcije usmjerene na sprečavanje nekontroliranog širenja virusa i minimiziranja štete koju ovo širenje uzrokuje.

Azerbeidzan: Original na azerbejdzanskom jeziku
AHIK učestvuje u radu Radne grupe Ministarstva rada i socijalne zaštite, koja priprema relevantne prijedloge za rješavanje pitanja zapošljavanja i socijalnih problema koji bi mogli imati negativne posljedice po ekonomiju države zbog mogućih neželjenih dejstava pandemije korone virusa (COVID-19). of workers’ rights and urge workers to inform about their problems.

Armenia. KPA informacije: COVID-19 mjere

Moldavija. CNSM je donio preporuke o radnim odnosima, garancijama za zdravlje i sigurnost tokom pandemije: Originalni clanak na RU
Savez zdravstvenih radnika prati situaciju i svakodnevno pruža podršku zdravstvenim radnicima. . Original clanak na RU

JIE regija:

Zbog širenja COVID-19, sve vlade donose veoma striktne mjere i ograničenja ketanja ljudi. U BiH i Srbiji je uveden tzv. “policijski sat”, a u drugim zemljma zabrana i ograničenja kretanja; dolazi do zatvaranja većine uslužnih djelatnosti, a navedena situacija automatski djeluje tako da se potpuno onemogućava funkcioniranje određenih sektora u kojima radnici ostaju bez posla, a mala i srednja preduzeća takođe imaju teškoće u funkcioniranju, što je dovelo do toga da mnogo radnika već dobija otkaze ugovora o radu, a očekuje se i masovno otpuštanje radnika. Male ekonomije ne mogu podnijeti nastalu blokadu rada, sindikati upućuju vladama svoje zahtjeve u kojima nabrajaju pitanja sa kojima bi se vlade trebale hitno baviti i nalaziti rješenja (u vidu kreiranja posebnih fondova iz kojih bi se stimulirali poslodavci da zadrže radnike ili donošenja određenih socijalnih sporazuma između vlada, poslodavaca i sindikata, ili donošenja odluka i uredbi o olakšicama za radnike i građane; zahtijeva se takođe da se ravnomjerno podijeli nastala šteta, da to ne ide samo preko leđa radnika). Zahtijevaju se i dodatne olakšice i novčana pomoć za najugroženije kategorije stanovništva, kao i penzionera.
Napomena: Ured u Sarajevu je putem elektronske pošte i telefona u redovnoj komunikaciji sa organizacijama i prati stanje i informacije, a prati i društvene mreže i TV stanice.

Hrvatska: država preduzima mjere zaštite stanovništva, ali i sindikati imaju svoje zahtjeve za zaštitu prava radnika. Upute svim članovima sindikata SSSH su sljedeće: radnik dolazi na svoje radno mjesto, osim ako poslodavac ne odluči „ rad od kuće“, u oba slučaja sa 100 % plaćom; radnik može odbiti da radi ako nisu obezbijeđene mjere zaštite na poslu; ako radnik ne radi za poslodavca jer je u samoizolaciji/karanteni, koja mu je određena odlukom nadležnih tijela, a radi na takvom radnom mjestu odnosno poslovima koje nije moguće odrađivati s nekog drugog mjesta rada, ima pravo na određenu naknadu od Fonda zdravstva; Ako je radnik zaražen virusom COVID-19 (potvrđena zaraza ili je razvio simptome zbog zaraze), ima pravo na bolovanje s naknadom u visini 70 posto plaće, a ima pravo na naknadu 100 posto plaće ako je zaražen na poslu, ali će to morati dokazivati.
Ako poslodavac radniku odredi korištenje godišnjeg odmora, dužan mu je platiti naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca; izvanredne okolnosti zbog virusa COVID-19 nisu opravdani razlog za otkazivanje ugovora o radu, uključujući i izvanredni otkaz ugovora o radu. Sindikati su pokrenuli i zahtjev za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica. Dodatni problem je snažan zemljotres, koji se dogodio 22. Marta u Zagrebu, u kojem je bila jedna žrtva, dosta povrijeđenih građana, a su oštećeni mnogi stanbeni objekti i prostori za rad sindikata.

Dopunjeno: Donesene su ekonomske i podsticajne mjere Vlade Hrvatske, kojima u cilju zaštite radnih mjesta i radnika , Vlada financijski pomaže određenoj kategoriji poslodavaca. Međutim, i dalje dolazi do otpuštanja radnika, ali sindikati nemaju precizne podatke o tome. Sindikalne centrale u Hrvatskoj su uputile zajedničko pismo Zavodu za zapošljavenje sa zahtjevom da se uspostavi praćenjei javna objava podataka o prijavljivanju radnika za naknadu za nezaposlenost, i to po sektorima, spolu, dobu, oblicima njihovog ugovora o radu, oblicima ili otkaszivanja tih ugovora. Sindikati zatim traže da se objavi Lista poslodavaca koji koriste potporu u vezi sa mjerama COVID, kako bi se vršio nadzor nad korištenjem javnih sredstava. Sindikati iskazuju sumnjju da određeni broj poslodavaca zloupotrebljava sredstva podrške dobijene diektno od Vlade Hrvatske.

Serbia: Sindikati insistiraju da moraju dobiti odgovore od Vlade na sljedeća pitanja, a u vezi vanredne situacije: nabavka lične zaštitne opreme za radnike koji su i dalje na svojom radnim mjestima; sindikati insistiraju na pravilnom prevozu od kuće do posla i nazad; način određivanja i isplate plata roditeljima djece mlađe od 12 godina od kojih se traži da ostanu kod kuće i brinu o svojoj djeci; mogućnosti za određenje naknade plate utvrđene općim aktom kod poslodavca i ugovorom o radu za vrijeme prekida radnog procesa uzrokovanog naredbom državnih institucija ili poslodavaca u vezi privremenog nedostatka zaštite sigurnosti i zdravlja na radu; radnom statusu radnika i načinu utvrđivanja i isplate plata radnicima od kojih se traži da ostanu u izolaciji. Sindikati takođe traže od svojih članova da aktiviraju svoje odbore za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu u preduzećima, da organiziraju sastanke i upoznaju članove sa situacijom, te pokrenu akcije solidarnosti za članove kojima treba pomoć. Takođe pozivaju svoje članove da insistiraju kod poslodavaca da im se osigura lična zaštitna oprema. Sindikalni zahtjev da se uvede moratorij na otpuštanje radnika u trajanju od 3 mjeseca bio je tema sastanka ESV-a, ali na žalost Vlada nije prihvatila ovaj zahtjev, već je obećala da će pomoći poslodavcima malih preduzeća.

Dopunjeno: Vlada Srbije je donijela mjere u vezi sa COVID , a to su : 1. Mjere poreske politike : odlaganje plaćanja poreza I doprinosa za radnike za privatni sektor dok traje vanredno stanje, a da će se kasnije te obaveze izmirivati u ratama, ali ne prije 2021 godine; odlaganje plaćanja poreza akontacija na dobit; određena oslobađanja od plaćanja PDV-a; 2. Direktna pomoć privatnom sektoru: direktna pomoć mikro, malim I srednjim preduzećima sa iznosom minimalne plate za radnike; direktna pomoć velikim preduzećima I privatnom sektoru sa 50% iznosa neto zarade za radnike koji su već dobili otkaz ; 3. Mjere za očuvanje likvidnosti: određeni programie za mikro, mala I srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva I zadruge ; 4. direktna pomoć svim punoljetnim građanima- ikznos od 100 EURA biće isplaćen svakom punoljetnom građaninu Srbije. Navedene mjere se odnose na poslodavce koji od dana proglašenja vanrednog stanja nisu otpustili više od 10% zaposlenih ( osim onih kojima je istekao ugovor na odeđeno vrijem), a mjera se ne odnosi na one poslodavce koji su odjavili svoje psolovanje prije proglašenja vanrednog stanja ( 15.3.2020). Vlada je ranije usvojila odluke I obezbijedila sredstva za sljedeće: povećanje plata medicinskim radnicima za 10% od 1.aprila; jednokratnu pomoć za penzionere u iznosu od 4.000 dinara; moratorijum na otplatu kredita; smanjenje referentne kamatne stope. Sindikati su opredijeljeni da prate realizaciju navedenih mjera u praksi.

Albania: Sindikati su dostavili sljedeće zahtjeve Vladi Albanije: Povećanje plate za 50% zdravstvenim radnicima u zemlji, koji će raditi na borbi protiv COVID-19 tokom perioda COVID krize. Naknada se treba osigurati za sve zaposlene, od izvršnih organa do ljekara, medicinskih sestara/tehničara, higijeničara i zaštitara; pratiti rad apoteka da ne bi došlo do zloupotrebe cijena zaštitne opreme; bolnice za izolaciju uspostaviti u svakom gradu kako bi se izolirale osobe za koje se sumnja da su inficirani virusom COVID i formiranje štabova za hitne slučajeve; za roditelje sa djecom u obdaništima, predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama, jedan od roditelja mora dobiti dozvolu da radi za pravednu platu; pojačati mjere osiguranja i obezbjeđenja za kompanije i preduzeća sa više od 500 zaposlenih u zatvorenom prostoru, kao što su pozivni centri ili uredi za davanje informacija. Sindikati zahtijevaju od Inspekcija rada i Zdravstvenih inspekcija da termalnim kamerama kontroliraju ulaz i izlaz zaposlenih; Vlada treba razmotriti mogućnost privremenog zatvaranja preduzeća ako nemaju kapacitet za upravljanje i kontrolu u slučaju da preduzeća sa više od 500 zaposlenih ne uspijevaju da osiguraju zaštitu i sigurnost svojih uposlenih od virusa Covid-19; poslodavci iz javnog i privatnog sektora moraju sarađivati ne samo sa policijskim agencijama, već i sa svim uposlenicima kojima treba dozvola ili finansije ili finansijska podrška za prevazilaženje ove teške situacije; Općine bi trebale zaustaviti rad, gradski prevoz ili ove linije ne bi smjele koristiti više od polovine svojih kapaciteta. Ako se ovo ne provede, kompanije će se suočiti sa sankcijama, čak opoziva licence za rad; Općina Tirana bi trebala periodično vršiti dezinfekciju svih javnih mjesta, gradskih stanica, međugradskih stanica u sredstvima javnog prevoza.

Bosnia and Herzegovina: Sindikati zahtijeva sljedeće od vlade: osigurati poštivanje radničkih prava, uključujući redovnu isplatu plata u skladu sa zakonom; pojačati nadzor nad radom inspekcijskih tijela kako bi se spriječile zloupotrebe poslodavaca koji koriste pandemiju da otpuste radnike ili da im smanje plate i naknade; osigurati da radnici koji moraju ostati u izolaciji zbog sumnje da su zaraženi virusom korone ili da im se moraju isplatiti puni iznosi plata i naknada za vrijeme provedeno u izolaciji sa djecom koja su u izolaciji; osigurati puno poštivanje Zakona o radu, zahtijevati od posldoavaca da uvedu dodatne mjere zaštite na radu kako bi se smanjio rizik od izlaganja radnika, naročito radnika u zdravstvenom sektoru, uslugama, komunalnim službama, policiji i javnim institucijama; osigurati povećanje plata za zdravstvene radnike i radnike u komunalnom sektoru, koji svakodnevno ulažu maksimalne napore da zaštite građane i osiguraju normalan život. Vlada je obećala kompanijama odlaganje plaćanja PDV-a kao jedan vid pogodnosti, ali konačna odluka još nije donesena.

Dopunjeno: BiH je specifična država sa dva entiteta, sa veoma malim ingerencijama na nivou države, tako da želimo naglasiti da ni u političkom smislu nema saradnje po pitanju COVID krize na državnom novou , ali takođe nedostaje ta saradnja i na novou sindikata. Vlade oba entiteta donose određene mjere zasebno, a I sindikati djeluju samo na entitetskom nivou. Možemo pretpostaviti da trenutna kriza unutar SSSBiH negativno utiče na poziciju sindikata, a možda zbog toga i nema koordinacije na nivou KSBiH. U Federaciji BiH su sindikati isticali određene zahtjeve, ali zbog razjedinjenosti unutar SSSBiH , njihova pozicija je slaba, takoda Vlada priprema određebne mjere , usvojen je tzv. Zakon o COVID, kojim su regulisane mjere/ odgovori Vlade FBiH podrške poslodavcima u cilju zadržavanja radnih mjesta , kako bi bilo što je moguće manje otkaza ugovora o radu i kako bi radnici mogli preživjeti ovaj period. Prema mišljenju sindikata i ekonomskih analitičara, Zakon nije dobro posložio prioritete i potrebe firmi. Ovaj Zakon predviđa da Vlada posolodavcima uplaćuje iznose za doprinose i poreze na plate radnika I to na minimalnu platu. Sindikati su stava da ova mjera nije adekvatna i može biti netrasparentna primjena tog propisa. Agencija za bankarstvo je donijela odlukuda se svim radnicima koji su pogođeni krizom COVID ( ako su dobili otkaz, ako im je bračni drug dobio otkaz i slično), odlaže naplata kredita, ali je to stavljeno u direktni vid dokazivanja i komunikacije između radnika i banaka. Vlada Republike Srpske, ka drugog BiH entiteta, donijele je sljedeće mjere:

Montenegro:Plaćeno 15 dana bolovanja, počevši od 16. marta, a vjerovatnoća je da će se ovaj rok proširiti. Ovo se odnosi na jednog zaposlenog roditelja sa djecom ne starijom od 11 godina. U slučaju odsustva jednog od roditelja djece mlađe od 11 godina, to će se smatrati plaćenim odustvom. Očekuje se da će uposlenima za koje je poslodavac osigurao rad od kuće biti isplaćeno 100% njihove zarade. U slučaju da je kompanijama zabranjen rad Odlukom Vlade (ugostiteljstvo, maloprodaja, hotelijerstvo, itd.), plata u iznosu od 70% osnovice naknade biće isplaćeno uposlenima (osnov za naknadu je prosječna plata zarađena u prethodnih 6 mjeseci) (Član 1. Zakona o radu i Opći kolektivni sporazum u vezi isplate plata uposlenima u slučaju prekida radnog procesa za koji radnici nisu krivi). Odlaganje uplate poreza i doprinosa na zaradu, kao i uplate drugih obaveza, prema Zakonu o restrukturiranju poreskog duga. Otvaranje nove kreditne linije u Fondu Crne Gore za ulaganje i razvoj s ciljem poboljšanja likvidnosti preduzeća, mikro, malih i srednjih preduzeća do maksimalnog iznosa od 3 miliona eura po korisniku, u pojednostavljenoj proceduri, bez naknada za obradu i sa kamatnom stopom od samo 1,5%. Ovo izdvajanje je namijenjeno kompanijama koje rade u oblasti nabavke lijekova, medicinske opreme i vozila; turizma i ugostiteljstva; saobraćaja; usluga; proizvodnje hrane i obrade. Finansijska pomoć u iznosu od po 50 eura za 8.583 korisnika finansijske podrške za porodice. 11.957 penzionera koji primaju minimalnu penziju dobili su jednokratnu pomoć od 50 eura po penzioneru. Odlaganje otplate kredita za period od 90 dana u svim bankama, mikrokreditnim institucijama i Fondu Crne Gore za ulaganja i razvoj na zahtjev građana i kompanija.

Dopunjeno: Vlada je donijela odluku da će se hitno povećati plate za 15 % svim medicinskim radnicima koji su angažovani u periodu borbe sa COVID. Vlada je takođe 10.aprila kao odgovor na krizu, usvojila nekoliko socio-ekonomskih mjera , kao paket mjera za zaštitu radnika i ekonomija ( posebno podrška za mikro, mala i srednja preduzeća. Sindikati I predstavnici poslodavaca su bili uključeni u ovaj process, a valda je naglasila da će te mjere proširivati u narednom periodu. Sindikati su na svojim web i fb stranicama nabrojali prava radnika u periodu COVID-a: parvo na platu i plaćene poreze i doprnose; parvo na plaćen prekovremeni rad; parvo na plaćen godišnji odor, porodiljsko odsustvo i bolovanje ,- sve po važećim zakonima; parvo na zaštitu na radu. Takođe su naveli odgovarajuće telefonske brojeve na koje se radnici mogu obratiti za savjete o svojim pravima.

Macedonia: Savez sindikata Makedonije zahtijeva usvajanje hitnih mjera kojim će se pomoći radnicima, preduzećima i javnim službama da prežive krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19, kako bi se mogli vratiti normalnom životu kada se ova kriza završi. Sve mjere trebaju biti usmjerene na spašavanje radnih mjesta, ublažavanje finansijskih gubitaka, zaštite radnika od nezaposlenosti i gubitka prihoda. Ljudi koji su bolesni, koji se brinu o članovima porodice ili ne mogu raditi zbog pandemije virusa korone ne bi trebali imati finansijske gubitke, tako da Vlada treba osigurati finansijsku pomoć za sve uposlene. S tim u vezi, CCM zahtijeva: - Vlada treba osigurati finansijsku pomoć radnicima koji su bolesni ili se brinu o članovima porodice koji su zaraženi sa COVID-19 (finansijska sredstva, otpis kredita, smanjenje ili umanjenje dobiti, itd.); - Potrebno je uvesti mjere i osigurati finansijsku pomoć za samozaposlene, intelektualne aktivnosti koji ne mogu obavljati svoje aktivnosti zbog virusa (određeni iznos finansijske pomoći za porodice, oslobađanje od plaćanja poreza ili smanjenje poreskiih obaveza); - Vlada treba osigurati finansijsku pomoć i podršku kompanijama koje ne mogu obavljati svoje aktivnosti zbog pandemije COVID-19 ili će njihova ekonomska aktivnost biti znatno umanjena, primarno i izričito osigurati plate za radnike; - Kompanije moraju osigurati higijenske uslove za svoje uposlene u skladu sa preporukama SZO (kao i preporukama Vlade Republike SM) i adekvatnu higijensku zaštitu radnih prostora i objekata; - Kompanije trebaju osigurati higijenske uslove za zaštitu potrošača i korisnika usluga, te predviđati dinamiku i način korištenja usluga bez prisustva velikog broja osoba u određenom prostoru (u skladu sa preporukama SZO i Vlade Republike SM); - Vlada treba osigurati adekvatna higijenska sredstva za zaštitu uposlenih u javnim preduzećima i institucijama; - Potrebno je reorganizirati rad i smanjiti broj uposlenih na radnim mjestima, rotirati osoblje (uvesti rad od kuće, radno vrijeme, itd.) za koji će se isplatiti 100% iznos plate; - Potrebno je u potpunosti poštovati preporuke za radnike sa djecom mlađom od 10 godina, hronično oboljele radnike, itd. kako bi mogli biti oslobođeni obaveze rada.

Kosovo: Na osnovu preporuka SZO i Ministarstva zdravlja Kosova u vezi virusa COVID, BSPK je poslao dopis Vladi sa zahtjevima: BSPK traži od svih relevantnih institucija i organizacija poslodavaca da poduzmu potrebne mjere zaštite sigurnosti i zdravlja na radu za sve radnike Kosova, u javnom i privatnom sektoru. Sindikati predlažu svim radnicima Kosova da poštuju i podržavaju preporuke Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Kosovo kako bi spriječili opasnost od širenja virusa korone i da poduzmu sve mjere sigurnosti tako što će ostati kod svojih kuća.