Prvi sastanak Upravnog odbora PERV-a

Prvi sastanak Upravnog odbora PERV-a održan je 1. aprila 2020. putem video konferencije.

Sindikalni lideri iz Evrope su razgovarali o trenutnoj situaciji sa pandemijom COVID-19 i njenim uticajem na društva, ekonomije i živote miliona građana u Evropi, mjerama za suzbijanje širenja virusa i mjerama za zaštitu zapošljavanja, promocije ekonomskih aktivnosti i garancijama za prihode radnika koje usvajaju nacionalne vlade, ali I o naporima sindiklane solidarnosti u Evropi koja se suočava sa višestrukom krizom u Panevropskom regionu.
Posebna pažnja je posvećena djelovanju određenih poslodavaca i političara koji koriste krizu da još više umanje radnička prava i temeljne slobode, uključujući u Hrvatskoj, Ukrajini, Poljskoj, Litvaniji i Mađarskoj.
Lideri PERV-a su usvojili Izjavu sa jasnim zahtjevima prema nacionalnim vladama, međunarodnim institucijama, uključujući Evropskoj uniji, poslodavcima i preduzećima.
Lideri PERV-a su takođe razgovarali o globalnim aktivnostima MKS-a, EU politikama u oblasti plata, politika proširenja i susjedstva, EKS aktivnostima s tim u vezi, rezultatima misije na visokom nivou tokom posjete Ukrajini, situaciji u sindikalnom pokretu u nekim državama JIE i Centralne Azije, te o planovima PERV-a za naredne sedmice.
Odlučeno je da će se u vrijeme krize Upravni odbor redovno sastajati kako bi se osigurao usaglašen odgovor na posljedice krize po Panevropski sindikalni pokret, doprinos globalnom sindikalnom planu rada i da se operativno usmjeravaju aktivnosti sekretarijata.

PERV MKS Izjava o krizi COVID 19
PERV Newsletter Mart 2020
COVID 19 Situacija u JIE- Dopunjene informacije