Sastanak Mreže sindikalnih eksperata o Bezbjednosti i zaštiti zdravlja na radu

Bezbjednost i zaštita zdravlja na radu u samom vrhu prioriteta Sindikata Jugoistočne Evrope, BZR treba da bude fundamentalno parvo radnika ; veća zainteresovanost Sindikata za pitanje pravedne tranzicije.

U okviru Projekta podrške švedskih Sindikata “Union to Union”, 25.oktobra je održan sastanak Mreže sindikalnih ekperata iz zemalja Jugoistočne Evrope o Bezbjednosti i zaštiti zdravlja na radu ( putem zoom platforme). Na sastanku su učestvovali eksperti iz Sindikata UGS Nezavisnost i SSSS iz Srbije; KSBiH/ SSRS iz BiH; SSCG i Unije Slobodnih Sindikata iz Crne Gore; BSPSH I KSSH iz Albanije; KSS iz N. Makedonije; BSPK iz Kosova, kao i SSSH i NHS iz Hrvatske. Svoju ekspertnu podršku su dali Mr. Owen Tudor i Bert De Wel iz MKS-a, Viktor Kempa iz ETUI, kao i kolega Cvetan Kovač iz Sindikata NHS iz Hrvatske.

Predstavljene su politike i strategije MKS-a o BZR, novi strateški okvir EU o BZR, studija slučaja iz Hrvatske o covid kao profesionalnom oboljenju i primjeni u praksi; Mapiranje jačeg angažmana Sindikata o Pravednoj tranziciji. Učesnici su takođe ukratko prezentirali stanje u vezi sa zakonskom regulativom pitanja BZR u svojim zemljama, stanju u praksi, sindikalnim akcijama i zahtjevima za priznavanje covid oboljenja kao profesionalne bolesti. Istakli su da je BZR na vrhu prioriteta njihovih organizacija i da im program podrške švedskih Sindikata U2U uveliko pomaže da implementiraju svoje akcije i aktivnosti u cilju poboljšanja BZR , kao fundamentalnog prava na radu, za sve radnike.

Poseban interes učesnika je o procesu provođenja aktivnosti na nacionalnim nivoima po pitanju Pravedne tranzicije, obnovljivim izvorima energije, zelenom ekonomijom, saradnjom sa drugim akterima, kao i jačem prisustvu i ulozi Sindikata u tim procesima. Na osnovu nacionalnih pezentacija, diskusija učesnika, prezentiranih tema od strane MKS i ETUI eksperata, izraženi su i određeni prijedlozi za naredne korake i aktivnosti Mreže za BZR, što će biti uvršteno i u naredni ciklus Projekta koji će PERV predložiti Union to Union.

Viktor Kempa, ETUI
Bert De Wel, ITUC
Cvetan Kovač, NHS Croatia