ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Obuka o komunikaciji za mlade sindikaliste iz NIS i JIE

17 December 2012: Međunarodni treining centar Međunarodne organizacije rada organizovao je trening u trajanju od dvije sedmice za mlade sindikalne aktiviste iz Novih nezavisnih država i Jugoistočne Evrope. Na kursu je učestvovalo oko 15 učesnika.

Tokom prve sedmice, zajedno sa njihovim kolegama iz EU, obučavani su i uvođeni u različite teme, u sam uvod u komunikaciju, javni govor, interesne skupine i njihove karakteristične metode komuniciranja, učinkovito pisanje za sindikate (kako pismeno obavijestiti, motivirati i educirati), pronalaženje informacija i objavljivanje MOR pitanja, pripreme za konferenciju za štampu te davanje izjava uživo, učinkovite komunikacijske strategije za organiziranje kampanja te korištenje informacionih tehnologija za kampanje.

Druga sedmica je bila posvećena različitim sindikalnim kampanjama. Govorilo se o gender politikama, radu “Equal times” komunikacijske platforme, MKS i PERV prioritetima i akcijama.

Učesnici su posjetili ured CGIL-a u Lombardiji i upoznali se sa njihovim radom.

PERV ce pratiti budući razvoj komunikacijskih mreža između sindikata preko Odbora mladih.

this article has been tagged

South-East Europe , New Independent States , Youth policy , Communication policies , ILO , Organisational development
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email