Obuka o komunikaciji za mlade sindikaliste iz NIS i JIE

Međunarodni treining centar Međunarodne organizacije rada organizovao je trening u trajanju od dvije sedmice za mlade sindikalne aktiviste iz Novih nezavisnih država i Jugoistočne Evrope. Na kursu je učestvovalo oko 15 učesnika.

Tokom prve sedmice, zajedno sa njihovim kolegama iz EU, obučavani su i uvođeni u različite teme, u sam uvod u komunikaciju, javni govor, interesne skupine i njihove karakteristične metode komuniciranja, učinkovito pisanje za sindikate (kako pismeno obavijestiti, motivirati i educirati), pronalaženje informacija i objavljivanje MOR pitanja, pripreme za konferenciju za štampu te davanje izjava uživo, učinkovite komunikacijske strategije za organiziranje kampanja te korištenje informacionih tehnologija za kampanje.

Druga sedmica je bila posvećena različitim sindikalnim kampanjama. Govorilo se o gender politikama, radu “Equal times” komunikacijske platforme, MKS i PERV prioritetima i akcijama.

Učesnici su posjetili ured CGIL-a u Lombardiji i upoznali se sa njihovim radom.

PERV ce pratiti budući razvoj komunikacijskih mreža između sindikata preko Odbora mladih.