Zaustavimo rodno zasnovano nasilje u svijetu rada – Podržimo MOR konvenciju

Pridružite sa našem pozivu na lokalne I globalne akcije – od 14. februara do 8. marta 2018. – da ubijedimo vlade da podrže MOR konvenciju i preporuku o “Sprečavanju nasilja i uznemiravanja žena i muškaraca u svijetu rada”.

Zaustavimo rodno zasnovano nasilje u svijetu rada – Podržimo MOR konvenciju

https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence