Sedmi sastanak Izvršnog komiteta PERV

7. sastanak Izvršnog komiteta PERV održao se 4.3.2013. godine u Briselu. Na sastanku se razgovaralo o posljednjim promjenama u regiji i njihovom uticaju na trenutni i budući potencijal sindikata u jačanju snage i suočavanja sa izazovima krize.

Sa krizom koja se širi izvan ekonomskih/finansijskih/fiskalnih politika i utiče na efikasnost demokratskih sistema i institucija – te pokreće socijalni nemir u velikom broj slučajeva, sindikati su suočeni sa novom vrstom izazova. Iz tog ugla izvršni komitet se usmjerio na naredne ključne prilike za sindikate da poboljšaju svoj položaj: 9. MOR Evropski regoinalni sastanak (ERM) u Oslu u aprilu 2013. godine; Akcioni plan MKS o jačanju radničke snage za globalnu kampanju; Forum građanskog društva Partnerstva sa zemljama Istočne Evrope. Na praktičnom nivou, ove prilike uključuju: naredne korake o procesu priprema za ERM – finaliziranje bilješki, oblikovanje nacionalnih delegacija i uloge učesnika, usvojanje izvještaja o aktivnostima PERV za period 2012-13. i programa aktivnosti za 2013-14, te izvještaja i planova PERV komiteta žena i mladih. Sastankom je predsjedavao PERV i FNPR predsjednik Mikhail Shmakov.

U svom dopisu, generalni sekretar PERV, Bernadette Segol, osvrnula se na neuspjeli pristup politika štednje u Evropi koji je doveo do dvocifrenog broja nezaposlenih, gdje nezaposleni mladi čine više od 50% ukupnog broja u nekim zemljama, a fleksibilizacija tržišta rada i sve veći pritisak ide u pravcu reorganizacije/raspuštanja sistema kolektivnog pregovaranja u regiji. Sindikati zahtijevaju alternativne politike – investiranja i ekonomske solidarnosti, socijalnog dijaloga i poštivanja radničkih prava – u brojnim akcijama i manifestacijama širom kontinenta. Napadnute su norme i strukture MOR, a Evropa je u središtu ovog pristupa. Evropski sindikati trebaju se mobilizirati u borbi protiv ovih napada i očuvati MOR i Evropski socijalni model.

Razgovaralo se detaljno o određenom broju specifičnih nacionalnih situacija, a posebno, dalje antiradničke politike u Bjelorusiji, gdje je predsjednik države de jure i de facto pokrenuo prisilni rad u drvno-prerađivačkoj industriji. U Grčkoj je Troika uništila kolektivno pregovaranje i nastavlja sa rezanjem budžeta, bez obzira na širokorasprostranjeno siromaštvo i bijedu koju su takve politike – koje služe interesima finansijskih krugova – donijele narodu. U Ukrajini, monopoli otimaju novac od građana, nezakonito poslovanje rudnika oduzima živote, a 7 miliona ljudi je već napustilo zemlju u potrazi za poslom.

Izvršni sekretar PERV je izvijestio o glavnim aktivnostima PERV, naročito uspjehu subregionalne mreže sindikalnih eksperata – na Balkanu i u NIS, gdje sindikalni pravni i ekonomski eksperti razgovaraju o ključnim politikama vezanim za naročite prioritete za organizacije kao što su penzione reforme i unapređenje sistema oporezivanja, neformalna ekonomija i korupcija, itd. Rad NIS mreže eksperata o sigurnosti i zdravlju ima rezultate sa sub-regionalne tripartitne konferencije, koju je podržala EU, a na Balkanu je počeo novi projekat koji će se baviti pitanjem korupcije i sive ekonomije. Prezentirao je program aktivnosti PERV za naredni period 2013-14. koji je usvojio Izvršni komitet. PERV komiteti žena i mladih su predstavili svoj rad i planove rada.

Anton Leppik, savjetnik u PERV, je podnio izvještaj o djelovanju Foruma građanskog društva Partnerstva sa zemljama Istočne Evrope. Učesnici se predložili da se debata proširi na odnose sindikata sa drugim akterima građanskog društva, te da se planiraju specifični događaji na ovu temu na nivou PERV.

Raquel Gonzalez, direktor MKS ureda u Ženevi i sekretar MOR Radničke grupe predstavila je učesnicima procedure i program MOR Evropskog regionalnog sastanka. Izvršni komitet PERV je usvojio sve nacrte referentnih dokumenta koje su izradili PERV i Evropski sindikalni institut, te je razgovarao o mogućim scenarijima na konferenciji i koracima koje pojedinačne organizacije mogu poduzeti u međuvremenu kako bi se pristupilo i lobiralo među nacionalnim organizacijama poslodavaca i vladama. Takva inicijativa može doprinijeti stvaranju većeg prostora za preklapanje interesa, olakšati finalne pregovore i omogućiti zaključke koji će ojačati ulogu MOR, a biće korisni svim u godinama pred nama.

Generalni sekretar MKS, Sharan Burrow, prezentirala je akcioni plan Jačanja radničke snage, MKS kampanje o pravima radnika u Kataru, izradi plana djelovanja za MKS, te je upoznala prisutne o nedavnom sastanku G20 ministara rada i finansija, te sastanku sa generalnim direktorom MMF. S tim u vezi, ponovno je podcrtana ključna uloga inicijativa nacionalnih organizacija radi proširenja socijalne osnove sindikata i generiranja veće snage u oblasti industrijskih odnosa i socijalne politike, ali i procesa politika – što je sada ključno za oblikovanje nacionalnih/regionalnih odgovora na krizu.