Deveti sastanak Izvršnog komiteta PERV-a

Deveti sastanak Izvršnog komiteta PERV-a se održao 10. marta u Briselu. Više od stotinu sindikalaca iz različitih evropskih država je razgovaralo o izvještaju o radu PERV-a, uključujući izvještaj o radu komiteta mladih i žena PERV-a, te su odobrili program aktivnosti za 2015. godinu. Sastankom je predsjedavao predsjednik PERV-a, Mikhail Shmakov.

Sharan Burrow, generalna sekretarka MKS-a upoznala je Komitet sa prioritetima MKS-a: globalni lanac snabdjevanja, minimalne plaće za život, formaliziranje neformalnog rada, eliminacija ropstva i prisilnog rada, klimatska pravda i industrijska transformacija, te aktivnosti MKS organizacione akademije. Kampanja protiv prisilnog rada i modernog ropstva u Kataru ostaje na vrhu prioriteta. Takođe je podnijela izvještaj o ostvarenom kompromisu sa Međunarodnom organizacijom poslodavaca u vezi prava na štrajk, koji je omogućio povratak procesima koji su počeli prije 2012. godine u okviru Nadzornih tijela MOR-a.

Komitet je razgovarao o pristupu PERV-a procesima Istočnog partnerstva, kao i izazovima. Od početka rada Foruma civilnog društva, socijalni partneri zajedno sa Evropskim ekonomskim i socijalnim komitetom naglašavaju strukturalne i funkcionalne nedostatke Foruma civilnog društva i relevantnih EU institucija u naporima da ukažu na destimuliranje učešća u radu ili eventualnu marginalizaciju ili eliminaciju socijalnih partnera iz Foruma civilnog društva. Ovi funkcionalni propusti mogli bi imati dalje reperkusije na rad bilateralnih platformi civilnog društva koje bi se trebale institucionalizirati u okviru Sporazuma o pridruživanju i Slobodnim trgovinskim zonama, a socijalni partneri se moraju mobilizirati kako se ovo ne bi desilo.

Generalna sekretarka PERV-a Bernadette Segol je predstavila pripremni proces za treću Generalnu skupštinu PERV-a, koja se treba održati u decembru ove godine. Predloženo je formiranje radne grupe za izradu nacrta programa politika PERV-a, u koju se trebaju ugraditi prijedlozi komiteta žena u vezi izmjena i dopuna Ustava PERV-a. Radna grupa će dostaviti prijedlog nacrta na Ljetnoj školi PERV-a, koja će se održati u oktobru, nakon Kongresa EKS-a.

Komitet je takođe izrazio svoju solidarnost sa porodicama rudara, koji su poginuli u eksploziji u rudniku Zasyadko.