Sastanak Izvršnog komiteta PERV-a

Izvršni komitet PERV-a se sastao 21. marta 2016. godine u Briselu. Predsjednik PERV-a, Irakli Petriashvili, je predsjedavao sastankom. Na sastanku je učestvovalo oko 100 sindikalaca iz svih dijelova Evrope.

Učesnici su se dogovorili oko glavnih prioriteta u vezi djelovanja PERV-a tokom 2016. godine: migracije i multinacionalne kompanije. Posebna pažnja je posvećena napadu na sindikalce u Turskoj i opće sužavanje demokratskog prostora u toj zemlji. Generalni sekretar PERV-a, Luca Visentini, je takođe govorio o izazovima kršenja sindikalnih prava u svim dijelovima Evrope, naglašavajući zemlje kao što su Španija, UK, Bjelorusija i druge. Zamjenik generalnog sekretara MKS-a, Jaap Wienen, predstavio je ITUC Frontlines i prioritete za djelovanje u toku 2016. godine, te pozvao sve članice PERV-a da djeluju u tom pravcu.

Predstavnik EU Službe za vanjsko djelovanje /EU EAS/, Frederic Shwandt je govorio o Reviziji EU politika susjedstva. Učesnici sastanka su naglasili ključne nedostatke postojećih politika, a naročito, odsustvo socijalne dimenzije i socijalnog dijaloga kao prioritetnih dimenzija. Poseban kritički osvrt je bio usmjeren na činjenicu da NVO i projektne organizacije dominiraju na forumima civilnog društva, gdje se zanemaruje uloga socijalnih partnera i drugih organizacija koje su utemeljene na članstvu u tom kontekstu.

Razgovaralo se o prioritetnim sindikalnim akcijama u okviru globalnog lanca snabdijavanja, praćenu intervencijama Direktora MKS Odjela za kampanje i komunikacije, Tim Noonana u vezi MKS izvještaja o skandalu, Savjetnika za politike HTUR-a, Jeroen Beirnaerta o pripremi za diskusije o temama koje će biti predmet Međunarodne konferencije rada, kasnije tokom ove godine, te Mischa Terzyka iz Sve-evropskog saveza industrijskih sindikata o primjeru sindikalne koordinacije u globalnom lancu vrijednosti Airbusa. Učesnici su odlučili izraditi spisak multinacionalnih kompanija u svrhu analize i mogućih akcija u saradnji sa Globalnim sindikalnim savezima /GUF/ i njihovim evropskim strukturama.

Izvršni komitet PERV-a je usvoji zapisnik sa prethodnog sastanka, izvještaj o aktivnostima, uključujući izvještaje komiteta Žena i Mladih, te finansijski izvještaj i plan aktivnosti za 2016. godinu. Takođe je predstavljen dokument – Poslovnik PERV Generalne skupštine kao prilog uz Ustav PERV-a.