Logo ITUC Zvanicna prezentacija PERV Pan European Regional Council

O nama

Struktura

Članstvo u PERV se zasniva na članstvu u MKS. Sastoji se od 90 nacionalnih centrala u članstvu MKS. PERV je takođe otvoren za saradnju sa Federacijom globalnih sindikata na međunarodnom nivou, te Federacijom evropskih industrijskih grana na evropskom nivou. Institucije PERV-a su Generalna skupština, Izvršni komitet i Sekretarijat. (...)

Generalna skupština zasjeda jednom u četiri godine kako bi odredila prioritete za akcije u regionu, prima izvještaje o aktivnostima, razmatra izmjene i dopune pravila, daje saglasnost na članstvo u Izvršnom komitetu, te bira predsjednika i zamjenika predsjednika PERV-a.

Predsjednik PERV-a se bira na period od četiri godine. Na trećoj Skupštini koja je zasjedala u decembru 2015. godine, izabran je Irakli Petriashvili za predsjednika PERV-a i osam potpredsjednika: Ana Maria Corral, UGT Španija, Erich Foglar, OeGB, Austria, Marija Hanzevacki, NHS, Hrvatska, Nataliya Levitska, KVPU, Ukraina, Sattar Mehbaliyev, AHIK, Azerbeidžan, Ellen Nygren, LO, Švedska, Mikhail Shmakov, FNPR, Rusija i Anna Wolanska, NSZZ Solidarnosc, Poljska.

Izvršni komitet zasjeda najmanje jednom godišnje da razmotri izvještaje o aktivnostima, odredi prioritete i definira akcione planove. Ukoliko je neophodno može formirati mreže, programe, radne grupe koje se bave specifičnim pitanjima i odbore, te prima finansijske izvještaje i priprema sastanke Generalne skupštine.

Sekretarijat čini Generalni sekretar PERV-a i službenici koje on/a ili Generalni sekretarijat MKS-a odrede. Izvršnog sekretara imenuju generalni sekretarijati MKS-a i EKS-a, koji zajednički djeluju.
Prema Ustavu PERV-a, Generalni sekretar EKS-a je u isto vrijeme Generalni sekretar PERV-a. Generalni sekretar PERV-a je Luca Visentini, a Izvršni sekretar je Anton Leppik.

PERV je formirao različite radne grupe radi ispunjenja ciljeva, te radi sa različitim subregionalnim i transnacionalnim sindikalnim forumima i mrežama, poput Foruma sindikata u jugoistočnoj Evropi i Mrežom sindikata Baltičkog mora.

less
more

Mreže

Razvojem mreža, PERV osigurava razmjenu iskustava i doprinosi povećanju kapaciteta različitih sindikalnih stručnjaka širom Evrope i subregija.

Mreža ljudskih i sindikalnih resursa (HTUR) je panevropska mreža, dok sindikalne mreže ekonomista i pravnika djeluju na Balkanu i NIS regiji. Mreža zdravstvenih i stručnjaka za sigurnost je takođe formirana za NIS regiju.

Saradnja sa CGU, GUFs/EIFs

PERV radi zajedno sa Globalnim sindikalnim federacijama i Evropskim industrijskim federacijama na specifičnim inicijativama, predmetima i zemljama. Takođe koordinira aktivnosti sa Vijećem globalnih sindikata na sektorskim planovima.

Committees

less
more

Komitet (Odbor) mladih

Komitet mladih PERV-a bira Konferencija mladih PERV-a koja se organizira jednom u dvije godine.

PERV, putem Komiteta mladih, bori se za:

• Promoviranje pristupa zasnovanog na pravima – u skladu sa različitim međunarodnim i evropskim radničkim i socijalnim standardima;
• Promoviranje specifičnih programa koji olakšavaju prelazak mladih iz školskih klupa u život radnika; programe obrazovanja za određena zanimanja; te aktivno zapošljavanje i politike tržišta rada usmjerene na omogućavanje dostojantvenog rada za sve mlade ljude;
• Potpunu integraciju i aktivno učešće mladih u sindikalnim organizacijama;
• Integraciju problema i potreba mladih radnika/ljudi u sindikalne politike, kampanje i akcije.

Konferencija mladih PERV-a u Atini, izabrala je novi Komitet (Odbor) mladih PERV-a:

Tatiana Marian, CNSM-Moldova, predsjednica
Jacopo Raddusa, UIL-Italy, potpredsjednik
Olesya Bryazgunova, KVPU, Ukraine, potpredsjednica
Nuray Sul, Turk-Is, Turkey, potpredsjednica
Tural Suleymanov, AHIK-Azerbaijan, član Odbora
Svetlana Esaulova, FNPR-Russia, članica odbora
Todor Kapitanov, KNSB-Bulgaria, član Odbora
Raisa Liparteliani, GTUC-Georgia, članica Odbora
Roman Zaytsev, EAKL-Estonia, član Odbora

Komitet (Odbor) žena

Prvi sastanak Izvršnog komiteta PERV-a, održan 19.3.2007. godine odlučio je dati saglasnost na formiranje PERV Komiteta žena, te je zatražio od generalnog sekretara da u saradnji sa EKS Komitetom žena i Mrežom žena koje su aktivne u regiji SIE-NIS da priprem prijedloge pravila, sastav i opis radnih mjesta koje će ratificirati Izvršni komitet na sastanku 3.3.2008. godine.

Na sastanku Izvršnog komiteta održanog 3.3.2009. godine, PERV je usvojio procedure u vezi uspostave PERV strukture žena i njen sastav.

Osnivačka konferencija PERV Komiteta žena koja je okupila je predstavnika žena iz 43 zemlje održana je 30-31 oktobra 2008. godine u Torinu.

Konferencija je formalno formirala PERV strukturu žena. Konferencija je izabrala dvanaest članica Komiteta žena, razgovarala i usvojila Statut novoformirane strukture i održala prvu raspravu o akcionom planu za 2009/2010. godinu. Statut PERV Komiteta žena sadrži odredbe o sastavu i funkcioniranju Konferencije žena, Komiteta žena i Predsjedništva, procedure za predlaganje i izbor, zastupanje i saradnju, metode rada.

Plan rada je razmatrao ciljeve sadržane u programu PERV-a umjesto akcionog plana MKS-a postizanju jednakosti između muškaraca i žena unutar sindikata, što obuhvata:

• organiziranje radnica;
• garantiranje učešća žena na funkcije u sindikatu, koje nose odgovornost;
• povećanje učešća žena u tijelima koja donose odluke;
• postizanje rodne jednakosti u svim sindikalnim politikama i kolektivnom pregovaranju;
• postizanje potpune jednakosti između muškaraca i žena, te borba protiv svih vrsta diskriminacije.

Četvrta Konferencija PERV-a za žene održana je u Tbilisiju, Gruziji, 20.10.2016.

Glavni cilj Konferencije je bio razgovor o programu rada PERV Komiteta(Odbora) žena za 2017-2018: definisanje prioriteta, podsticanje članica PERV-a da pokrenu aktivnosti promovisanja rodne jednakosti na nacionalnom nivou, uloga i odgovornosti PERV Komiteta (Odbora) žena i njihovih članica.

Izabrane su nove članice PERV Komiteta (Odbora) žena.

Sabine Slegers, ACLVB/CGSLB iz Belgije, za predsjednicu, dok su Eteri Matureli, GTUC iz Gruzije i Brigitta Szabó-Zsura, LIGA iz Mađarske, izabrane za potpredsjednice.

Članice Komiteta: Alika Arjola, BSPSH iz Albanije; Jamilya Sattarova, AHIK iz Azerbejdžana; Irina Zyl, BKDP iz Bjelorusije; Anika Wünsche, DGB iz Njemačke; Nina Osmanova, FPRK iz Kazastana; Lyuba Rotaru, CNSM iz Moldavije; Galina Kelekhsaeva, FNPR iz Rusije; Jasminka Maric, UGS Nezavisnost iz Srbije; Merita Jegeni Yildiz, HAK-Is iz Turske.

Komitet se sastaje dva puta godišnje da razgovara o godišnjem akcionom planu, a konferenciju održava jednom u dvije godine.

ituc logo
MKS predstavlja 181 milion radnika u 163 zemlje i teritorije i ima 340 nacionalnih članica.
povežite se s nama
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email