Generalna skupština PERV-a

U Briselu je 5. decembra 2023. održana 5. Generalna skupština PERV-a, kojom je predsjedavao Irakli Petriashvili, predsjednik Konfederacije sindikata Gruzije i predsjednik PERV-a.

Šezdeset-devet delegata iz četrdeset-devet organizacija je učestvovalo u radu i:

  • Usvojilo izvještaj o aktivnostima za period 2020-2023.;
  • Razgovaralo i usvojilo program djelovanja za period 2023-2027.;
  • Usvojilo izjavu o socijalnom dijalogu;
  • Odobrilo izmjene i dopune Ustava;
  • Odobrilo sastav Izvršnog komiteta.

Generalni sekretar MKS-a, Luc Triangle, obratio se Skupštini i pohvalio pobjedu sindikalnog pokreta jer je Upravno tijelo MOR-a uputilo spor oko štrajka da se rješava pred Međunarodnim sudom pravde.

Beata Andrees, regionalna direktorica MOR-a Evropu i Centralnu Aziju govorila je o planu rada i aktivnostima MOR-a u regionu PERV-a, Programu dostojanstvenog rada za pojedinačne države, te specifičnim odlukama MOR-a u vezi rata koji Ruska Federacija vodi protiv Ukrajine i o Bjelorusiji, a naročito, važnosti socijalnih partnera u procesu unapređenja socijalne pravde i dostojanstvenog rada, potrebi vođenja kampanja ratifikacije konvencija MOR-a, uključujući Konvencijama o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, koje je nedavno uključeno u spisak temeljnih radničkih prava.

Agnes Jongerius, članica Evropskog parlamenta je govorila o naporima naprednih političara da se unaprijedi socijalni plan rada u Evropskoj uniji, uključujući u okviru pristupnih i međunarodnih politika, naročito u svjetlu novih ciljeva proširenja.

Generalna skupština je izabrala Esther Lynch, generalnog sekretara EKS-a za generalnog sekretara PERV-a. Igor Zubcu, predsjednik Nacionalne konfederacije sindikata Moldavije (CNSM) je izabran na poziciju novog predsjednika PERV-a. Skupština je također izabrala deset zamjenika predsjednika, zadovoljavajući rodni i regionalni kriterij zastupljenosti.

Novoizabrani tim, zajedno sa predsjednicima komiteta žena i mladih, će odlučiti o sastavu Upravnog odbora PERV-a:
Generalni sekretar: Esther Lynch
Predsjednik: Igor Zubcu, CNSM-Moldavija
Zamjenici predsjednika:
Gđa. Arzu Cerkezoglu (predsjednica DISK-a)
G. Satybaldy Dauletalin (predsjednik FPRK-a)
Gđa. Irina Gorshkova (sekretar za rodna pitanja KTR-a)
Gđa. Raisa Liparteliani (zamjenica predsjednika GTUC-a)
Gđa. Julie Lodrup (1. sekretar LO-Norway)
G. Sattar Mehbaliyev (predsjednik AHIK-a)
G. Piotr Ostrowski (predsjednik OPZZ-a)
G. Marcus Strohmeier (Rukovodilac odjela za međunarodnu saradnju OGB-a)
Gđa. Anisa Subashi (zamjenica predsjednika KSSH-a), a zatim prema sporazumu o rotaciji
Gđa. Arjola Alika (Međunarodni odnosi BSPSH-a)
G. Mikhaylo Volynets (predsjednik KVPU-a)

Skupština je čestitala i pohvalila rad odlazećeg predsjednika PERV-a Petriashvilija i odlazećih zamjenika predsjednika.

PERV Program djelovanja 2023-2027
Postivanje socijalnog dijaloga kao temelj demokratije