Ljetna škola PERV-a

7. Ljetna škola PERV-a je održana 6-7. oktobra u Bratislavi. FES je podržao ovaj događaj.

Škola je postala platforma na kojoj se razgovaralo o ishodima 3. Svjetskog kogresa MKS-a (Berlin, maj 2014.), naročito strategiji i prioritetima naznačenim u konačnom dokumentu sa Kongresa, koji služi kao plan za djelovanje u naredne četiri godine. Naročito Plan rada Izgradnje snage rada obuhvata četiri stuba: ostvarenje prava, organiziranje I održiva radna mjesta.

Učesnici su trebali ispitati strategiju u odnosu na trenutno stanje u panevropskom regionu, u općim crtama, te pojedinačno za svaku od država, kako bi je mogli djelotvornije provesti u svrhu jačanja sindikata na svim nivoima. Sindikalni lideri smatraju snažan socijalni dijalog i njegove snažne institucije preduslovom za rast radničkog pokreta. Treba takođe uložiti mnogo napora kako bi se pokrenuo socijalni dijalog u sektorima, odnosno teritorijama gdje je socijalni dijalog slab ili čak ne postoji.

Jedna od sesija je bila posvećena ekonomskim trendovima i njihovim uticajima na tržište rada i zapošljavanje. Eksperti EKS-a i MKS-a su govorili o politikama MKS-a u vezi međunarodnih finansijskih institucija, uticaju direktnih stranih investicija na zapošljavanje, kao i tranziciji prema "zelenoj" ekonomiji i ulozi sindikata u ovom procesu. Tokom svojih diskusija, učesnici su govorili i o negativnim uticajima neoliberalne propagande na percepciju sindikalnih inicijativa, te bi sindikati iz tog razloga trebali odrediti prioritete u svojoj komunikaciji kako bi ogolili "neoliberalne mitove."

Posebna sesija Škole je bila posvećena kršenjima ljudskih i sindikalnih prava i onom što MKS radi s tim u vezi, odnosno revidiranoj verziji MKS analize kršenja sindikalnih prava i Indeksa MKS globalnih prava, koji rangira države prema stepenu poštivanja međunarodnih radničkih i ljudskih prava, kako u smislu zakona tako i u smislu prakse.

Članice MKS-PERV su predstavile svoje najbolje prakse u završnom dijelu Škole. Tokom ove sesije je predstavljena prezentacija ETUI-a o djelotvornosti struktura mladih u nacionalnim sindikalnim centralama. MKS nastavlja sa promoviranjem inicijativa vezanih za organizranje mladih. Naredna MKS Akadenija za organiziranje će naredne godine okupiti samo mlade sindikalne aktiviste.

ITUC and IFIs
TU Youth Structures
Employment and resource-efficient economy
FDI and Employment