Ljetna škola PERV-a

Godišnja ljetna škola PERV-a se održala od 19-21. oktobra 2015. godine u hotelu Holiday Inn u Tbilisiju, Gruzija, na kojoj se razgovaralo o nekoliko važnih pitanja, uključujući o budućnosti evropskih sindikata, tržištima rada i migraciji rada. Učesnici su takođe razgovarali o pitanjima vezanim za pripremu Generalne skupštine Pan Evropskog Regionalnog Vijeća (PERV) koja je planirana da se održi 15. decembra 2015. godine u Briselu.

Na školi PERV-a je učestvovalo 80 učesnika iz 24 evropske zemlje, uključujući predstavnike sindikata iz Njemačke, Austrije, Francuske, Belgije, Italije, Švedske, Poljske, Norveške, Crne Gore, Latvije, Litvanije, Makedonije, Albanije, Armenije, Bjelorusije, Rusije, Bugarske, Kazahstana, Srbije i Ukrajine. Školi su prisustvovali i Zamjenik generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) Jaap Wienen, novoizabrani generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata (EKS) i Pan Evropskog Regionalnog Vijeća (PERV) Luca Visentini, kao i predstavnici Međunarodne organizacije rada (MOR) i članovi komiteta žena i mladih PERV-a.
Učesnici su razgovarali o trenutnoj situaciji, izazovima i perspektivama sindikalnog pokreta u Evropi, kao i o programu PERV-a za naredne četiri godine, koji se treba usvojiti na Generalnoj skupštini PERV-a u decembru 2015. godine.
Učesnicima se obratio vršilac dužnosti ministra rada i zdravstvene zaštite Gruzije, Valery Kvaratskhelia.
Jaap Wienen, zamjenik generalnog sekretara MKS-a, izvijestio je učesnike u rezultatima rada Generalnog vijeća MKS-a koji se održao sedam dana ranije u Sao-Paulo, te je pozdravio novu članicu, Savez sindikata Kazahstana, kao i nove pridružene članice Konfederaciju sindikata Kazahstana i Savez sindikata Uzbekistana.
Jedan od uvodničara je bio novi generalni sekretar EKS-a, Luca Visentini, koji je izabran krajem septembra na Kongresu EKS-a u Parizu. U skladu sa Ustavom PERV-a, on je preuzeo i funkciju generalnog sekretara PERV-a.
Govorio je o posljedicama mjera štednje i potrebi da se sindikati bore protiv takvih politika i neoliberalnog pristupa sindikata na evropskom i nacionalnim nivoima.
Takođe je naglasio važnost rješavanja pitanja povećanja plata, stimulacije unutrašnje potražnje, jačanja snage kolektivnog pregovaranja, borbe protiv potojeće neravnoteže, izrade industrijske politike u Evropi. Takođe se osvrnuo na pitanje izbjeglica i migracija sa kojima se suočava Evropa. EKS traži od EU da integriše migrante, jer nacionalne ekonomije mogu imati koristi od njih i oni mogu postati pogon razvoja ekonomije.
Učesnici su dali podršku zaključku da se Evropski socijalni model ne smije ni na koji način oslabiti, a sindikati moraju ojačati svoje napore organiziranja da ga drže operativnim.
Takođe, da bi sindikati bili djelotvorniji na panevropskom nivou, predloženo je da se predsjedništo PERV-a proširi u narednim godinama.
Učesnici su takođe govorili o trenutnoj situaciji i izazovima u njihovim zemljama.

Economic briefing
ETUC priorities
ETUC manifesto
Draft agenda En
Draft agenda Rus
Draft agenda Alb
Draft agenda BSCM
ETUC Manifesto BCMS
ETUC Priorities BCMS
Economic briefing BCMS