Sastanak PERV Komiteta žena

Sastanak PERV Komiteta žena je održan 25.-26. oktobra 2017. godine u sjedištu Međunarodne konfederacije sindikata (ITUH) u Briselu. Glavne tačke dnevnog reda u prvom dijelu sastanka su bile: diskusija o Izvještaju o aktivnostima PERV Komiteta žena za 2017. godinu; ocjena učešća delegacije PERV Komiteta žena na 3. Svjetskoj organizacionoj skupštini žena u Kostariki; pripreme za naredne ILC diskusije o nasilju, MKS kampanja o borbi protiv nasilja na radnom mjestu i nacionalne inicijative.

Drugi dan sastanka je bio posvećen diskusijama o ravnoteži između privatnog i profesionalnog života. Komitet je pozvao Cinziu Sechi, EKS savjetnika, da predstavi EKS ocjenu paketa EU komisije o balansu između privatnog i profesionalnog života.

Diskusija sa članovima komiteta je pokazala da uspostava balansa između privatnog i profesionalnog života predstavlja problem u svim državama regiona, te da postoji hitna potreba da vlade ulože sredstva u ustanove za staranje o djeci i starijim. Učesnice su naglasile važnost kolektivnog pregovaranja za pronalazak najboljeg rješenja za radno vrijeme čime se postiže balans između profesionalnog i porodičnog života. Predložen je nastavak diskusije za narednu godinu.

Komitet je takože razgovarao o aktivnostima i projektima planiranim za narednu godinu; posebna pažnja je posvećena unapređenju komunikacije i dostavljanju informacija mrežama žena i komitetima u regionu PERV-a.

Komitet je dao pozitivnu ocjenu onoga što je do sada urađeno i rezultatima MKS pregleda kampanje Računajte na nas: nedavno je ostvaren napredak sa povećanjem broja žena na najvišim rukovodnim mjestima: 30,3 % žena se nalazi među izabranim najvišim rukovodnim mjestima (predsjednice, zamjenice predsjednika, generalni sekretari, zamjenice generalnog sekretara, blagajnice). Rad se treba nastaviti u budućnosti kako bi se što veći broj država uključio u kampanju Račnajte na nas i da se one usmjere na ekonomska I socijalna pitanja vezana za žene, ekonomiju staranja i borbu protiv nasilja nad ženama i muškarcima na radnom mjestu.

Count us in! campaign
Work plan 2017
Work programme 2017-18
WLB commission proposal