ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak PERV Komiteta žena

27 October 2017: Sastanak PERV Komiteta žena je održan 25.-26. oktobra 2017. godine u sjedištu Međunarodne konfederacije sindikata (ITUH) u Briselu. Glavne tačke dnevnog reda u prvom dijelu sastanka su bile: diskusija o Izvještaju o aktivnostima PERV Komiteta žena za 2017. godinu; ocjena učešća delegacije PERV Komiteta žena na 3. Svjetskoj organizacionoj skupštini žena u Kostariki; pripreme za naredne ILC diskusije o nasilju, MKS kampanja o borbi protiv nasilja na radnom mjestu i nacionalne inicijative.

Drugi dan sastanka je bio posvećen diskusijama o ravnoteži između privatnog i profesionalnog života. Komitet je pozvao Cinziu Sechi, EKS savjetnika, da predstavi EKS ocjenu paketa EU komisije o balansu između privatnog i profesionalnog života.

Diskusija sa članovima komiteta je pokazala da uspostava balansa između privatnog i profesionalnog života predstavlja problem u svim državama regiona, te da postoji hitna potreba da vlade ulože sredstva u ustanove za staranje o djeci i starijim. Učesnice su naglasile važnost kolektivnog pregovaranja za pronalazak najboljeg rješenja za radno vrijeme čime se postiže balans između profesionalnog i porodičnog života. Predložen je nastavak diskusije za narednu godinu.

Komitet je takože razgovarao o aktivnostima i projektima planiranim za narednu godinu; posebna pažnja je posvećena unapređenju komunikacije i dostavljanju informacija mrežama žena i komitetima u regionu PERV-a.

Komitet je dao pozitivnu ocjenu onoga što je do sada urađeno i rezultatima MKS pregleda kampanje Računajte na nas: nedavno je ostvaren napredak sa povećanjem broja žena na najvišim rukovodnim mjestima: 30,3 % žena se nalazi među izabranim najvišim rukovodnim mjestima (predsjednice, zamjenice predsjednika, generalni sekretari, zamjenice generalnog sekretara, blagajnice). Rad se treba nastaviti u budućnosti kako bi se što veći broj država uključio u kampanju Račnajte na nas i da se one usmjere na ekonomska I socijalna pitanja vezana za žene, ekonomiju staranja i borbu protiv nasilja nad ženama i muškarcima na radnom mjestu.

PDF - 459 kb
Count us in! campaign
Word - 77.5 kb
Work plan 2017
Word - 75.5 kb
Work programme 2017-18
Powerpoint - 11.8 Mb
WLB commission proposal

this article has been tagged

Women’s Committee , Europe , Capacity building , Gender equality policy , Organising and recruiting , ILO , Tackling inequalities , Labour Relations & Social Dialogue , ETUC , Gender based violence at work
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email