Seminar o sindikalnim i međunarodnim standardima rada za sindikate na Zapadnom Balkanu

Strateško korištenje Nadzorne mašinerije MOR-a u svjetlu priznavanja standarda zaštite sigurnosti i zdravlja na radu kao temeljnog prava na radu.

U Skoplju, S. Makedonija, 27. i 28. aprila 2023 godine, održana je zajednička aktivnost MOR – Ured u Budimpešti i MKS/ PERV Ured za JIE Sarajevo - dvodnevni Seminar o promociji radničkih prava i unapređenju uslova rada u regionu Zapadnog Balkana.
Seminar je imao za cilj da ojača kapacitete sindikata za uključivanje u rad međunarodnih tijela i borbu za radnička prava, kao i za promociju važnosti standarda zaštite sigurnosti i zdravlja na radu u kompanijama, a takođe predstavlja važan korak za stane napore usmjerene na unapređenje radničkih prava i uslova rada u regionu Balkana. Kroz okupljanje sindikata iz cijelog regiona, MOR i PERV nastoje promovirati saradnju i koordinaciju u promociji dostojanstvenog rada za sve.

Fokus seminara je bio na dvije glavne teme: strateško korištenje nadzorne mašinerije MOR-a i promocija MOR standarda o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu i strateška upotreba MOR ILS (Međunarodnih radnih standarda) sistema i uloga sindikata u nadzornom mehanizmu MOR-a. Posebna pažnja je posvećena sljedećim temama: konvencija o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu iz 1981. (broj 155) i konvencija o promociji okvira za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu iz 2006. (broj 187), bezbjednost i zaštita na radu kao dodato pravo temeljnim principima i pravima na radu: MOR sisstem Međunarodnih radnih standarda i mehanizmi nadgledanja, mogućnosti za sindikate da se adekvatno uključe u politike zaštite na radu na Balkanu, uključujući unapređenje stvarne usklađenosti s Dijelom VI. o naknadama za povrede na radu iz socijalne sigurnosti (minimalni standardi) Konvencije br. 102 i Konvencije o naknadama za povrede na radu, br. 121, Drugi mehanizmi – EU Okvirna strategija o BZR - nacionalne politike o BZR – Prioriteti Sindikata, Moderni i dugoročni izazovi o BZR – predviđanja i upravljanje promjenama.

Sindikati iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Kosova učestvali su na seminaru i imali priliku da uče od stručnjaka u ovoj oblasti i da se uključe u diskusiju o najboljim praksama i strategijama za promociju radničkih prava i unapređenje uslova rada. Svoj stručni doprinos su dali MOR i PERV predstavnici i eksperti: Sergeyus Glovackas, Glavni Službenik za Evropu i Srednju Aziju, MOR/ACTRAV, Gocha Aleksandria, Viši Stručnjak za radničke aktivnosti za Srednju i Istočnu Europu i Srednju Aziju, MOR/ACTRAV, Victor Hugo Ricco, Viši Stručnjak za radničke aktivnosti, MOR/ACTRAV, Kenichi Hirose, Viši Stručnjak za socijalnu zaštitu, regionalni ured MOR-a u Budimpešti, Anton Leppik, PERV Izvršni Sekretar, kao i vanjski ekspert Karoly Gyorgy, MKS/ PERV Stručnjak za BZR.

Na Svjetski dan sjećanja na radnike stradale na radnom mjestu, 28.aprila , svi učesnici seminara su se pridružili simboličnom obilježavanju Radničkog Dana sjećanja - u organizaciji Udruženja za BZR za S. Makedoniju, kojom prilikom su se u jednom parku u Skoplju posadile sadnice 22 drveta, za 22 radnika stradala na radu u S. Makdoniji u 2022.godini..


Radni jezici su bili engleski, BCHS i albanski. Sve pp prezentacije su priložene ovom izvještaju, na engleskom i BSCM jeziku.

ITUC/ PERC Ured za JIE

Strateški okvir EU o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu – Nacionalne politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu – Sindikalni prioriteti Karoly Gyorgy
Moderni i dugorocni izazovi Karoly Gyorgy
Uloga sindikata u promociji politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i naknada za povrede na radu Kenichi Hirose