ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Ljetna škola PERV-a

3 October 2016: 9. Ljetna škola PERV-a se održala od 26-28 septembra 2016. godine u Frankfurtu. Ovaj forum tradicionalno okuplja sindikalne lidere i zvaničnike iz cijele Evrope, koji razgovaraju o izazovima sa kojima se suočava evropski sindikalni pokret i nudi ideje za sindikalne akcije.

Sastanak je počeo noć ranije, svečanim prijemom koji je organizirao Savezni izvršni odbor DGB-a u saradnji sa Europäische Akademie der Arbeit (EAdA) (Evropska akademija rada) na kojima su pozdravne govore imali Reiner Hoffmann, predsjednik DGB-a; predstavnik grada Frankfurta, dok je EAdA imala svoju prezentaciju.

Tokom jutarnje sesije prvog dana, njemački sindikati su predstavili aktivnosti projekta “Pravedna mobilnost”, nakon čega je uslijedila prezentacija Savjetodavnog centra za izbjeglice IG METALL-a “Der Laden” (“Šalter”). Na ovoj sesiji je predstavljen i projekat “Mach meinen Kumpel nicht an” (“Ne diraj mi druga”, sindikalni projekat borbe protiv rasizma i za integraciju i poštovanje).
 Popodnevnu sesiju “Migracije u Evropi: izazovi, politike i institucije” su obradili govornici iz OECD-a (pregled migracionih procesa i perspektiva), ETUI-a “Evropa pred višestrukim migracionim izazovima: trenutno stanje, šta se dešava, šta je ugroženo” & profesor Bruno Sergi sa Univerziteta iz Mesine “Geografija i ekonomija imigracije. Uloga doznaka”. MKS Odjel za ljudska i sindikalna prava, EKS, predstavnici MOR ACTRAV-a & MOR radnih migracija su zatim govorili, a nakon njih su uslijedili nacionalni primjeri i diskusija.

Sesija o “Dimenzijama i procesima iz ugla MOR-a” je organizirana za članice kako bi bolje razumjele Procedure MOR-a & sindikalne aktivnosti. Luc Cortebeeck, predsjedavajući MOR Radničke grupe, predstavio je rezultate rada grupe, Međunarodne konferencije rada i Upravnog odbora. Sergejus Glovackas, MOR Moskva & Victor Hugo Ricco, ACTRAV predstavili su plan aktivnosti ACTRAV-a. Luca Visentini, generalni sekretar EKS/PERV i Jaap Wienen, zamjenik generalnog sekretara MKS-a objasnili su izborni proces Upravnog odbora i ulogu regiona.

Luca Visentini, generalni sekretar EKS/PERV, Jaap Wienen, zamjenik generalnog sekretara MKS-a i Stephen Benedict, direktor Globalne organizacione akademije su predstavili prioritete i akcioni plan MKS-a i EKS-a za 2017. godinu.

Tokom sesije “Dimenzija multinacionalnih kompanija” Luca Vicentini je predstavio Inicijativu za ujednačavanje plata. “Jazovi kod donošenja propisa / Zapošljavanje u sektorima transporta i građevinarstva” – Werner Buelen, EFBH; Edwin Atena, ITF-FNV. Adam Lee iz IndustriAll je predstavio sindikalne inicijative u lancima snabdijevanja.

Posljednja sesija sastanka “Izazovi za promociju sindikalnih i radničkih prava u Evropi” počela je prezentacijom Sekretarijata PERV-a – Uvod u situaciju o ljudskim i sindikalnim pravima. Andrzej Adamczyk, NSZZ Solidarnosc, i EESC su podnijeli izvještaj o EU sporazumima o pridruživanju i Procesu revizije EU Politika susjedstva. Toby Sexton, EEAS, je objasnio proces revizije Evropskih politika susjedstva.

9. Ljetna škola PERV-a je organizirana uz finansijsku podršku ACTRAV-a i u saradnji sa DGB Frankfurt.

Powerpoint - 129.4 kb
ACTRAV activity and priorities
Powerpoint - 1.4 Mb
ACTRAV migration
Powerpoint - 1.4 Mb
ACTRAV Labour migration
Powerpoint - 657.3 kb
ACTRAV overall planning
Powerpoint - 3.3 Mb
B Sergi University of Messina
PowerPoint - 457.5 kb
ETUI EU migration
Powerpoint - 1.2 Mb
ILO Governing body
Powerpoint - 801.2 kb
ILO Labour migration
Powerpoint - 4.3 Mb
OECD
Powerpoint - 4 Mb
Organising GOA
Powerpoint - 7.7 Mb
IndustriALL supply chains initiatives
Word - 22.4 kb
Irakli Petriashvili speech (RU)

this article has been tagged

Summer School , Europe , Migration , Decent Work , solidarity , Labour Relations & Social Dialogue
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email