PERV i MOR Subregionalni forum o platama

PERV u saradnji sa MOR i švedskim sindikatima Union2Union organizirali su u periodu 10-11. maj 2017. godine godišnji sastanak Mreže ekonomista regiona JIE-NIS u Kišnjevu, Moldavija. Oko trideset sindikalnih eksperata je učestvovalo u radu sastanka na kom se razgovaralo o promociji pravednih plata, a sastanak je uslijedio nakon pokretanja MKS i EKS kampanja o dostojanstvenim minimalnim platama i pravednim platama u Evropi.

Ronald Janssen iz Sindikalnog savjetodavnog komiteta /TUAC/ ponudio je argumente zašto je potrebno povećati plate čime se osigurava održiv ekonomski razvoj, jer stagnacija plata zaustavlja oporavak, jača snage deflacije, povećava nejednakosti i sprečava uzlaznu konvergenciju plata u Srednjoj i Istočnoj Evropi.
Mariko Ouchi iz MOR Ureda u Budimpešti predstavila je Globalni izvještaj MOR a o platama, a Sergejus Glovackas iz MOR-ACTRAV je govorio o prioritetima i akcionom planu ACTRAV-a. Anton Leppik je predstavio kampanje MKS-a i EKS-a.
Bela Galgoczi, Evropski sindikalni institut /ETUI/, uradio je analizu situacije sa platama u Srednjoj i Istočnoj Evropi, predstavio je nedavno objavljenu ETUI publikaciju “Zašto je državama SIE potrebno povećanje plata?”. Tvrdi da su na početku tranzicije sve države uspjele približiti plate onim u Zapadnoj Evropi, ali da se ovaj trend zaustavio sa početkom finansijske i ekonomske krize (https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Why-central-and-eastern-Europe-needs-a-pay-rise).
Profesor Bruno Sergi sa Univerziteta u Mesini predstavio je uporednu analizu situacije sa platama u državama JIE i NIS regiona. Takođe tvrdi da rast BDP a, ostvaren u većini država treba postepeno stvoriti prostor i za povećanje plata.
Učesnici su razgovarali o situaciji u svojim državama, sindikalnim politikama koje idu u prilog povećanja minimalnih plata, demokratskijih i pravednijih mehanizama za određivanje plata, uključujući putem procesa socijalnog dijaloga, vlastitim pristupima određivanja minimalne potrošačke korpe koja služi kao referentna tačka, te drugim mogućim indikatorima za dostojanstvene plate, ulozi politika o platama za smanjenje neformalne ekonomije i smanjenje nejednakosti.

ACTRAV Policy and Priorities
B.Galgoczi CEE pay rise
Ronald Janssen, TUAC
H.Taliga, Estonian Case
Sweden case
Mariko Ouchi, ILO-Budapest
Bruno Sergi