ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

PERV i MOR Subregionalni forum o platama

16 May 2017: PERV u saradnji sa MOR i švedskim sindikatima Union2Union organizirali su u periodu 10-11. maj 2017. godine godišnji sastanak Mreže ekonomista regiona JIE-NIS u Kišnjevu, Moldavija. Oko trideset sindikalnih eksperata je učestvovalo u radu sastanka na kom se razgovaralo o promociji pravednih plata, a sastanak je uslijedio nakon pokretanja MKS i EKS kampanja o dostojanstvenim minimalnim platama i pravednim platama u Evropi.

Ronald Janssen iz Sindikalnog savjetodavnog komiteta /TUAC/ ponudio je argumente zašto je potrebno povećati plate čime se osigurava održiv ekonomski razvoj, jer stagnacija plata zaustavlja oporavak, jača snage deflacije, povećava nejednakosti i sprečava uzlaznu konvergenciju plata u Srednjoj i Istočnoj Evropi.
Mariko Ouchi iz MOR Ureda u Budimpešti predstavila je Globalni izvještaj MOR a o platama, a Sergejus Glovackas iz MOR-ACTRAV je govorio o prioritetima i akcionom planu ACTRAV-a. Anton Leppik je predstavio kampanje MKS-a i EKS-a.
Bela Galgoczi, Evropski sindikalni institut /ETUI/, uradio je analizu situacije sa platama u Srednjoj i Istočnoj Evropi, predstavio je nedavno objavljenu ETUI publikaciju “Zašto je državama SIE potrebno povećanje plata?”. Tvrdi da su na početku tranzicije sve države uspjele približiti plate onim u Zapadnoj Evropi, ali da se ovaj trend zaustavio sa početkom finansijske i ekonomske krize (https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Why-central-and-eastern-Europe-needs-a-pay-rise).
Profesor Bruno Sergi sa Univerziteta u Mesini predstavio je uporednu analizu situacije sa platama u državama JIE i NIS regiona. Takođe tvrdi da rast BDP a, ostvaren u većini država treba postepeno stvoriti prostor i za povećanje plata.
Učesnici su razgovarali o situaciji u svojim državama, sindikalnim politikama koje idu u prilog povećanja minimalnih plata, demokratskijih i pravednijih mehanizama za određivanje plata, uključujući putem procesa socijalnog dijaloga, vlastitim pristupima određivanja minimalne potrošačke korpe koja služi kao referentna tačka, te drugim mogućim indikatorima za dostojanstvene plate, ulozi politika o platama za smanjenje neformalne ekonomije i smanjenje nejednakosti.

Powerpoint - 288.3 kb
ACTRAV Policy and Priorities
PowerPoint - 1.2 Mb
B.Galgoczi CEE pay rise
PowerPoint - 1.7 Mb
Ronald Janssen, TUAC
PowerPoint - 435.5 kb
H.Taliga, Estonian Case
Powerpoint - 93.4 kb
Sweden case
Powerpoint - 4.5 Mb
Mariko Ouchi, ILO-Budapest
PowerPoint - 7.6 Mb
Bruno Sergi

this article has been tagged

Europe , South-East Europe , New Independent States , Economic reforms , ETUI , ILO , OECD , Labour Relations & Social Dialogue , ETUC
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email