Logo ITUC Zvanicna prezentacija PERV Pan European Regional Council

Borba protiv nejednakosti

Kriza je uvela prirodu i efekte nejednakosti u moderna društva na vrh političkih debata Evropi, a i širom svijeta. Kriza je produbila efekte “etabliranih” tipova nejednakosti – rodne, etničke, starosne, itd. te je dodale nove dimenzije problemu. (...)

Rastuća nejednakost, naročito u vezi sa razlikama u plaćama, porastu segmentacije i polarizaciji u društvu je prihvaćena kao ključni generator devastirajućih uticaja početne finansijske krize. Sve ovo povećava zabrinutost sindikata, jer se nejednakost širi Evropom, čak i u zemljama koje se uspješno oporavljaju I imaju dobre sisteme socijalne zaštite. Mjere štednje, sa zamrzavanjem plaća i smanjenjem broja radnih mjesta, ukoliko se ne zaustave na vrijeme, povećavaju akumulaciju eksplozivnog materijala za novu i još težu krizu. Na tom putu, ovaj proces jednako potkopava suštinu društva i prijeti demokratskim strukturama i procesima na svim nivoima – od pojedinca do EU, i na međunarodnom nivou.

Modeli koji generiraju nejednakost širom Evrope razlikuju se od zemlje do zemlje u zavisnosti od konteksta, te stvaraju nejednakost u raličitim kombinacijama. Uloga socijalnih i politika rada u EU, odnosno tradicionalnom evropskom modelu, ostaje ključno polazište i olakšava orijentaciju politika. Ali, ne može proizvesti veliki učinak izvan EU, izuzev u JIE. Osim toga, trenutni pristupi ekonomskom upravljanju u EU dalje slabe taj potencijal. Razvoj politika u ovoj prioritetnoj oblasti biće vjerovatno pod uticajem inicijativa na nacionalnom nivou gdje lokalni kontekst i mogućnosti proizvode direktan učinak na oblikovanje radničkih i sindikalnih prilika, koje se mijenjaju. U tom slučaju, posebnu pažnju treba obratiti na horizontalnu komunikaciju između sindikata kako bi se izbjegao pritisak socijalnog pada u trci sa legitimnim procesom potrebe za konkurentnošću.

less
more

in this section

Migracije , Diskriminacija , domestic work , HIV-AIDS , Zaštita rada i sigurnosti

News » Borba protiv nejednakosti

rss

Sastanak PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za Balkan

10-11-2017 - Sastanak PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za Balkan se održao 2-3. novembra u Igalu, Crna Gora. Sastanku su prisustvovali stručnjaci (...) read more

Sastanak PERV Komiteta žena

27-10-2017 - Sastanak PERV Komiteta žena je održan 25.-26. oktobra 2017. godine u sjedištu Međunarodne konfederacije sindikata (ITUH) u Briselu. Glavne tačke dnevnog (...) read more

MKS Indeks globalnih prava 2017: Nasilje i pritisci rastu

16-06-2017 - Prema godišnjem MKS Indeksu globalnih prava broj država koje se suočavaju sa fizičkim nasiljem i prijetnjama upućenim radnicima je porastao za 10 procenata (...) read more
Izvršni komitet PERV-a

Izvršni komitet PERV-a

24-04-2017 - 11. sastanak Izvršnog komiteta PERV-a održao se 19. aprila 2017. godine u Briselu. Članovi Izvršnog komiteta su razgovarali o tenutnim izazovima (...) read more
ituc logo
MKS predstavlja 181 milion radnika u 163 zemlje i teritorije i ima 340 nacionalnih članica.
povežite se s nama
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email