Logo ITUC Zvanicna prezentacija PERV Pan European Regional Council

Politika održivog ekonomskog rasta

Hrabre i inovativne ekonomske politike su potrebne za borbu sa izazovima i napredovanju ka modelima održivih ekonomija socijalnog tržišta. Političke elite nisu uspjele u voj borbi sa izazovima i dozvolile su evropskim ekonomijama da utonu u novu recesiju. U isto vrijeme, nemir i ljutnja zbog neodgovornih ekonomskih politika pokazali su impresivan potencijal za mobiliziranje. (...)

Tri glavna izvora razvoja politika i interakcija su ključni za oblikovanje budućnosti u ovoj prioritetnoj oblasti: potreba da se kontrolira i upravlja globalnim finansijskim sistemima i procesom globalizacije; napori EU da se nađe adekvatno rješenje i umanji šteta krize; i kapacitet sindikata da razviju alternativne i adekvatne odgovore na krizu u Evropi.

Smjer i sadržaj sndikalnih politika, pored gorenavedenog, prvenstveno zacrtavaju i provode MKS/Globalni sidnikati/Savjetodavni odbor sindikata i EKS u svojim materijalima i dokumentima. Nacionalni sindikati moraju procijeniti i usmjeriti svoje strategije prema najboljim prilikama kako bi se mogli nositi sa svojim situacijama.

PERV se prvenstveno usmjerava na osiguranje blagovremene i adekvatne informaciju u vezi sa razvojem politika čiji je cilj prevazilaženje krize, razmjena iskustava i unapređenje vještina relevantnih stručnjaka ili učesnika u politikama, stručnu i organizacionu podršku u razvoju inicijativa za politike, kampanje ili akcije. S tim u vezi, PERV pruža podršku i učestvuje u okviru svojih nadležnosti u inicijativama MKS i EKS i drugih struktura – Vijeće globalnih sindikata, radna grupa o ekonomskim politikama pri Savjetodavnom odboru sindikata (pri OECD-u), događaji EKS, itd.

less
more

in this section

Energija , Neformalna ekonomija, siva ekonomija , Reforma zdravstva , Reforma penzionog sistema , Korupcija , Fiskalna politika , Trgovina , Social responsibilities of business , Odnosi sa međunarodnim finansijskim institucijama

News » Politika održivog ekonomskog rasta

rss

Zajednički sastanak Mreža ekonomskih eksperata iz sindikata JIE i NIS “Investicije, štednja, efekti deregulacije tržišta rada i nejednakost”

12-05-2016 - U okviru MKS- PERV projekta podrške švedskih sindikata „Union to Union“, u Budvi – Crna Gora, 5 – 6 maja 2016 godine, održan je prvi zajednički sastanak (...) read more

Generalna skupština PERV-a usvojila novi program i izabrala novo rukovodstvo

17-12-2015 - Generalna skupština PERV-a se održala 15. decembra 2015. godine u Briselu. U radu skupštine je učestvovalo više od stodvadeset predstavnika iz cijele (...) read more

Tripartitna regionalna konferencija na visokom nivou o pitanjima poreza, neformalnosti i korupcije u zemljama Zapadnog Balkan

11-11-2015 - U Sarajevu je dana 9. Novembra 2015 održana Tripartina regionalna konferencija na visokom nivou o pitanjima poreza, neformalne ekonomije i korupcije u (...) read more
ituc logo
MKS predstavlja 181 milion radnika u 163 zemlje i teritorije i ima 340 nacionalnih članica.
povežite se s nama
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email